DianAsmara.com

Belajar Sambil Berbagi

contoh makalah bahasa sunda

Makalah Tentang Pentingna  Kabersihan

Makalah biasa di tulis dengan bahasa resmi dalam hal ini dengan bahasa indonesia karena bahasa resmi negara indonesia ialah bahaa indonesia kenapa makalah di tulis dalam bahasa resmi di karenakan agar makalah tersebut bisa di baca lebih luas karenabahasa resni kebanyakan orang sudah mengenal dan mengerti namun makalah juga bisa memakai bahasa daerah dalam hal ini saya memakai bahasa daerah saya yaitu bahasa sunda bahasa orang jawa barat

dan di bawah ini contoh makalah bahasa sunda

PANGJAJAP

Sagala puji mungguh kagungan ALLAH nu murbeng alam,nu kawasa ngusik malikkeun alam katut sakumna makhluk anu kumelip.Sholawat miwah salam mugia salamina ngocor ka jungjunan alam,kanjeng Nabi Muhammad SAW,kapara karabat sareng sohabat tug dugi ka urang salaku umatna anu tumut tur turut kana ajaranna.Amin
Aya rasa nu teu kareka ku basa satutasna simkuring saparakanca ngarengsekeun ieu makalah anu ngangkat judul pentingna  kabersiha  anu mangrupikeun salah sawios pancen ibu guru mata pelajaran bahasa sunda.
Rumaos yen seueur kakirangan,tur kalepatan.Kantenan pisan simkuring saparakanca miharep rupining kamandang atanapi kritik enggoning ngaronjatkeun ajen ieu makalah.
Pamungkas ka sugrining wargi nu parantos masihan kamandang atanapi kritik na,simkuring saparakanca ngahaturkeun nuhun,mugia sagala rupi kakirangan sareng kalepatanna tiasa dimaklumi ku wargi-wargi sadaya kumargi simkuring saparakanca masih keneh masih keneh aya dina proses pangajaran.

Bandunung ,8 januari 2013

Nu nyusun

BAB I
BUBUKA

KASANG TUKANG
Alhamdulillah ayeuna kaayaan lingkungan di masarakat teh tambih dieu tambih sae sareng beresih,lantaran ku di ayakeun na kagiatan-kagiatan anu nyangkut paut kana kabersihan lingkungan saperti gotong royong jeung reboisasi,sareng ku di ayakeun na sarana prasarana anu tiasa ngabantu kana ningkatkeun kabersihan lingkungan saperti di ayakeun na TPS(tempat pamiceunan sampah) tempat sampah kuliling,sareng sarana prasarana anu tiasa nyumponan kana kagiatan gotong royong sareng reboisasi .
Diayakeunna kagiatan gotong royong the kanggo ngabersihkeun lingkungan supados teu seueur runtah-runtah di sagala tempat.Kagiatan reboisasi the tujuanna kanggo ngahejokeun lingkungan jeung nyegerkeun polusi udara sareng supados tiasa nyerep cai upama sawaktu-waktu aya hujan ageing ambeh bencana banjir sareng longsor teu kajadian ku alatan lobana tatangkalan anu nahan jeung nyerep cai hujan.

TUJUAN
Tujuan simkuring saparakanca nulis makalah ieu the kanggo ngarengsekeun pancen ti ibu guru bahasa sunda.Salian ti eta tujuan simkuring saparakanca the nyaeta hoyong :

  1. Ngarah urang sarerea tiasa sadar jeung ngarti yen kabersihan lingkungan the penting jang kahirupan urang.
  2. Ngarah tiasa ngamotivasi jeung umajak ka wargi-wargi sadaya supados ngajaga kabersihan lingkungan khususna ka simkuring saparakanca, umumna ka wargi-wargi sadaya.
  3. Ngarah tiasa ngembangkeun antusias masarakat kanggo ngalaksanakeun kagiatan anu aya patalina sareng kabersihan lingkungan.

BAB II
BAHASAN

GOTONG ROYONG JEUNG REBOISASI
Gotong royong jrung reboisasi the mangrupi salah sawios cara ngajaga kabersihan lingkungan,gotong royong the nyaeta kerja bakti ngaberesihkeun lingkungan dina sasampahan nu matak ngabalaan anu dilaksanakeun ku masarakat di hiji daerah/tempat.Reboisasi nyaeta kagiatan ngahejokeun alam ku cara melak tatangkalan disisi jalan,lahan nu kosong,jeung di gunung-gunung atawa pagunungan anu tos gararundul.Tujuan di ayakeunna reboisasi the sangkan upama sawaktu-waktu aya hujan gede moal kajadian musibah banjir,longsor ku alatan si cai hujanna kaserep ku tatangkalan nu di pelak.
Cara ngalaksanakeun gotong royong the diantarana nyapuan jalan,nyabutan jujukutan liar,ngarabutan kekembangan anu ngabalaan,jsb.
Kitu oge lamun kagiatan reboisasi jeung gotong royong bias dilaksanakeun kukaayaan lancer,lingkungan urang the bias jadi lingkungan anu bersih jeung layak dicicingan jeung hawa udara na oge seger.

SARANA JEUNG PRASARANA
Sarana jeung prasarana nu ngamadai the kaasup kana hal anu bisa ngalancarkeun jalanna program gotong royong jeung reboisasi.Salah sawios conto sarana prasarana the nyaeta TPS(tempat pamiceunan sampah),tempat sampah,tukang sampah kuliling, singkup, pacul, gerobak  sampah.
Tah kuayana sarana prasarana eta the insya allah program gotong royong jeung reboisasi the bisa kajalanan ku kaayaan lancar.Ku di ayakeunna TPS the ambeh masarakah the ameh masarakat miceun runtah katempatna sanes kamana wae lung na sareng ku di ayakeun na tukang sampah kuliling the ameh unggal enjing-enjing atawa siang si sampah di unggal bumi the dicandakan langsung dikumpulkeun anu akhirna mah di duruk weh di tempat sampah.Tapi upami sakirana aya sampah anu tiasa di daur ulang,sapertos sampah organic jeung anorganik tiasa di mangfaatkeun teras di daur ulang di jantenkeun pupuk.
Upamana sarana prasarana the kirang ngamadai ketua RW the tiasa ngusulkeun ka pamarentah ngeunaan hal eta,ku eta oge tiasa ngajalin hubungan anu hade antara masarakat jeung pamarentah the.

ANTUSIAS WARGA DINA NGALAKSANAKEUN GOTONG ROYONG JEUNG REBOISASI

Salian ti sarana jeung prasarana the antusias warga oge kaasup kana hal anu bisa ngalancarkeun kana  program gotong royong jeung reboisasi ,antusias warga the rupa-rupa aya anu antusias aya oge anu henteu .
Kuduna mah urang the antusias pisan kana hal eta the sabab eta oge aya patalina jeung kanyamanan sareng kasehatan dina kahirupan urang .
Tapi Alhamdulillah ampir tisabagian warga the satuju kana program gotong royong jeung reboisasi teh . berarti eta warga the geus ngarti kana kawajiban na salaku warga nyaeta ngajaga lingkungan .
Mun upamana aya warga anu henteu antusias jeung teu satuju kana program eta the berarti eta warga the can sadar yen kabersihan lingkungan the penting jang kahirupan urang .
Antusias warga the dibutuhkeun pisan sabab hal eta mang rupi pokok utama atau hal utama anu bisa ngalancarkeun jalana program gotong royong jeung reboisasi .
Lamun teu aya pisan antusias ti warga pasti we sagala kagiatan anu aya patalina jeung kabersihan lingkungan the moal bisa kalaksanakeun .

BAB III
PANUTUP

KACINDEKAN
Lingkungan masarakat the mangrupi lingkungan tempat urang cicing . lamun lingkungan urang henteu bersih jeung teu sehat , pasti na urang moal ngarasa nyaman nyicinganna ge .kumargi kitu urang kedah ngajaga kabersihan lingkungan , salah sawiosna kucara gotong royong jeung reboisasi . hal-hal anu mangaruhan kana kalancaran jalana gotong royong jeung reboisasi the diantara na nyaeta :
1.Sarana jeung prasarana
2.Antusias warga
Kuayana dua hal eta pasti kalancaran program gotong royong jeung reboisasi the pasti bakal kalaksanakeun ku kayaan lancar . kitu deui mun program eta bisa kalaksanakeun pasti na oge bakal kaciptakeun lingkungan anu bersih layak jeung sehat .

Mungkin hanya itu yang bisa saya bakian dalam artikel kali ini tentang contoh makalah bahasa sunda semoga makalah ini cukup bermanfaar wasssalam

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 21 April 2015 by in Makalah and tagged , , , .
Follow DianAsmara.com on WordPress.com
April 2015
S S R K J S M
    Jul »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
%d blogger menyukai ini: